یه روزی٬ یه جایی٬ توی زمان خودمو گم کردم. 

به قول معروف٬ توی هفت آسمون٬ یه ستاره هم ندارم!

......................................................

کامنت‌ها شاید جواب داده بشه شاید نه.

اینجا نمی‌نویسم که دنبال کننده داشته باشم!

ازینکه تو یاد آدما بمونم بیزارم!