یه روزی٬ یه جایی٬ توی زمان خودمو گم کردم. 

به قول معروف٬ توی هفت آسمون٬ یه ستاره هم ندارم!

......................................................

یک آدم به شدت غیراجتماعی!

کامنت‌ها شاید جواب داده بشه شاید نه.

اینجا نمی‌نویسم که دنبال کننده داشته باشم!

می‌نویسم که رهگذرایی بیان٬ بخونن و فراموش کنن!

ازینکه تو یاد آدما بمونم بیزارم!