دیدن سریال فکر کنم اصلاً ایده‌ی خوبی نبود. :( دیدن سریال و خوندن کتاب ایده‌های خوبی برای کسایی که می‌خوان از دنیا فرار کنن و فقط تحمل کنن تا بگذره٬ نیست. دائم با خودت و زندگی درگیرت می‌کنه. دائم خودتو می‌ندازه به جون خودت...
یعنی باید بازگردم به دورانِ انیمیشن بینی؟! دنیاهای خیالی و دوست داشتنی و دور ازین دنیای لعنتی؟ دلم برای انیمیشن دیدن‌هام تنگ شد...