[The Legend of the Blue Sea 2016 [1-2-3-4-5


یه روزم نتونستم دووم بیارم. -__- برعکس Surplus Princess که مزخرف بودن رو به نهایت رسونده بود٬ از این خوشم اومده تا اینجاش.