فکر کنم دیگه یاد گرفتم باید چیکار کنم. همین‌طور مرده‌ی متحرک‌طوری ادامه می‌دم. هر وقت هم خسته شدم و دلم خواست زندگی کنم٬ می‌رم چند تا فرم استخدام پر می‌کنم. هر وقت هم دلم خواست بمیرم٬ می‌شینم نگاه می‌کنم تا زمان بگذره.

و باز برمی‌گردم پشت لپ‌تاپم و انیمیشن می‌بینم و شایدم وبلاگ خوندم.