من چرا این‌قدر جدیداً کامنت می‌ذارم؟ :///

هر وقت مرکز مدیریت وبلاگ رو باز می‌کنم چند تایی پاسخ جدید هست!! :|