کلاً آدم فیلم نبینی بودم. پس معلومه اینا رو چرا دارم بعد از یه دهه و حتی بیشتر می‌بینم! چی شد که یه سری فیلم ایرانی هم دانلود کردم رو نمی‌دونم. به هر حال امروز با اینا گذشت:

وقتی همه خواب بودند

عروس خوش قدم

دوران عاشقی

و

Sing 2016

Tangled - Before Ever After 2017