دیروز بلیت سینما گرفتم برای سه‌شنبه. هم دوباره پیشونی سفید2 هم پاستاریونی. بعد بینشون 40 دقیقه باید وقت تلف کنم! ولی خب این مشکل بزرگی نیست چون نهایتاً آمیرزا بازی می‌کردم یا دور و اطراف می‌چرخیدم و مغازه‌ها رو می‌دیدم! مشکل اینجاست که فقط و فقط منم که تو اون سانس بلیت خریدم! :||||| بله من و سینمای خالی! و اینطور که پیداست مجبورم منتظر باشم تا فردا ببینم کسی بلیت می‌خره یا نه و اگر به 5 نفر نرسه حتی مجبورم منتظر بمونم تا شروع سانس و ببینم بالاخره 5 نفر شدیم یا سانس کنسل می‌شه. :///