دلم می‌خواست مثل جمله‌هایی باشم که تو دوران مدرسه کنارشون چند تا ستاره می‌زدیم و می‌نوشتیم خیــــلی خیــــــلی خیـــــلی خیـــــلی مهم! ولی شبیه جمله‌ای شدم که حتی زیرش خط هم نمی‌کشیدیم!