وقتی آدم ناراحته یا مشکلی داره٬ با یه نفر حرف می‌زنه تا دلداری‌اش بده و آرومش کنه. اشکال نداره٬ درست می‌شه٬ اینم می‌گذره. ازین حرف‌ها. ولی بعضی آدما هم هستن با کم‌توجهی یا رفتار سردشون به آدم دلداری می‌دن! اینم یه مدله به هر حال! و جواب هم می‌ده! چون آدم یهو خالی می‌شه و استرس و ناراحتی‌هاش کم‌تر می‌شه.