وقتی واسه یه کاری٬ یه تایمی رو تمرین می‌کنی یا براش آماده می‌شی٬ بعد روز موعود فرا می‌رسه و خوب انجامش می‌دی٬ این حس خلاء و خالی شدنِ بعدش٬ و اینکه خب از فردا قراره چیکار کنم؟ ؛ عمیقاً دلم همچین حسی می‌خواست...

مثلاً هنرمند باشی و بعد از یه اجرای مهم و بزرگ٬ یا مهم‌تر از اون ورزشکار باشی و بعد از یه دوره مسابقات مهم و بزرگ٬ به هدفت برسی و بعد بگی خب حالا ازین به بعد چی؟