یکی از آرزوهام اینه که بشه بدون هندزفری زندگی کرد! و باید شفاف سازی کنم که هندزفری برای من٬ مثل آب برای ماهیه!

یکی دیگه از آرزوهام اینه که صبح یا ظهر یا هرچی٬ با صداهای از زندگی سیرکن از خواب بیدار نشم!

آخرین و بزرگ‌ترین آرزوم هم اینه که یه شب بخوابم و دیگه صبحی نباشه برای بیدار شدن!