The Princess and the Frog 2009


هی عکس تیانا رو تو پرنسس‌های دیزنی می‌دیدم می‌خواستم ببینم این کدومه. دیدم بالاخره! :دی

Mulan و Pocahontas و زیبای خفته رو هم ندیدم هنوز.