مثل آهو که بهش تیتاپ داده باشن٬ نشستم دارم ذوق می‌کنم که می‌فهمم اینا دارن چی تلفظ می‌کنن! :دی

نچ نچ نچ نچ. بیکاری چه بلاها که سر آدم نمیاره! :دی

کم مونده نصفه شبی فقط بلند بلند بخندم! :)))


+ حالا که فکر می‌کنم میبینم کره‌ای خیلی بهتر از اسپانیائیه. :||| چی می‌گه این داغون. :|||

++ از روی متن سعی می‌کنم باهاشون بخونم٬ تازه به زور می‌رسم بهشون آخرش هم نفسم می‌گیره! :)))))))) یعنی ترکیدم از خنده! :)))) قبل از خواب هم سه بار کامل گوش می‌کنم! :دی خسته نمی‌کنه منو انگار! :دی