متن آهنگه رو یافتم! بعد الان در تلاشم حفظش کنم! :دی تو سریال تلفظ‌هاشون به این شدت عجیب غریب نمی‌زنه! ولی کلمه به کلمه که بهش نگاه می‌کنی وحشتناکه چقدر. :/ آخرش یا حفظش می‌کنم(بعیده! :دی) یا در فرآیند حفظ کردن حالم ازش بهم می‌خوره! :دی