واسه خیلی‌ها خنده‌داره ولی واسه من آرزوئه!

ساعت 6 صبح بیدار شدن و صبحونه خوردن و سوار مترو شدن و سر کار رفتن و عصر سوار مترو شدن و برگشتن و گشتی در فضای مجازی زدن و یکِ شب نشده از خستگی بیهوش شدن...