Boys Over Flowers 2009


قشنگ بود. :)

نیمه خدا که تو Bride of the Water God بود هم توش بود! :))

جالبه سریع صدای بازیگرای مردشون رو می‌شناسم ولی زنا رو نه! از روی قیافه‌ هم زن‌ها رو سخت می‌شه تشخیص داد! :|