وقتی مامان صبح وقتی خوابم٬ یهو صدام می‌کنه و من به هول از خواب پا می‌شم می‌گم چیه؟؟؟؟ و می‌گه فلان آشنای دور برای مطب دندون‌پزشکی‌اش دستیار و منشی می‌خواد می‌ری؟؟؟ من تنها چیزی که به فکرم می‌رسه اینه که از خداوند متعال آرزوی مرگ کنم...