شما هم کاری هست که هر پاییز دلتون بخواد تکرارش کنید؟

من هر سال پاییز که می‌شه دلم می‌خواد "خاطرات تو" و "کجایی تو" سیروان خسروی و "پاییز سال بعد" رستاک رو گوش کنم؛ چشم‌هایی به رنگ عسل بخونم؛ پس کوچه‌های شمرون و در دنیای تو ساعت چند است رو ببینم!
نمی‌دونم چرا. :)