قدرت خدا رو ببین! چقدر خوب می‌تونه یه تیکه آشغال رو تو جای جایِ دنیا کپی پیست کنه!‌!!