به نظر من یه چیزایی تو مفهوم خانواده زیادیه! اونا که ازش حذف بشن٬ همه چی درست می‌شه!‌ :)