The Heirs 2013


خوب بود. :) البته اونطوری که همه وارثان وارثان می‌کردن٬ سریال محشری نبود!! بخاطر لی مین هو می‌گن فقط. :/

اولاش اون چویی یونگ دو اساسی رو اعصاب بود. -____- ولی خوب بود در کل. :)

چه خوبه رو اعصاب نباشن سریالا. :) این دو تا که خوب بودن. بعدی‌ها در دست دانلوده. :/