پاییز. بیکاری. کلافگی. گیتارِ زندانی. وبلاگ‌هایی که به روز نمی‌شه. باتری گوشی‌ای که نمیفهمی کِی از 100 رسید به 0. محرم. بدون خندوانه. بدون سریال تلوزیونی. بدون دوست جان. برم سراغ سریال‌هام...