بیشتر وقت‌ها چیزی از لقمه‌های آخر غذام نمی‌فهمم! بسکه در حال جمع و جور کردن دور و برم و سفره و وسایل و اینام! حتی گاهی همزمان با تموم شدن لقمه‌ی آخر٬ سفره و همه چی جمع و جور شده! :دی

نمی‌دونم این چیه دقیقاً. ولی تو خیلی کارا این عادت رو دارم. که کاری که باید انجام بدمو زودتر انجام بدم که تموم شه.