خیلی دوست داشتم همه چی برمی‌گشت به قبل از اون اتفاق‌های پشت سر هم. نمی‌فهمم خودمو. نمی‌فهمم چرا منتظرم! نمی‌فهمم به چی امید دارم!! این خودِ بعد ازون اتفاقم رو نمی‌شناسم! و حتی ازش می‌ترسم! حتی نمی‌دونم چطوری برگردم به قبل. چطوری از شرش خلاص شم. چطوری این امید مسخره رو که منو به مسخره گرفته بندازم دور. یه وقتا تغییر کردن چقدر ترسناکه. یعنی تقریباً 99٪ مواقع ترسناکه...