کاش یه حاج‌ علی تو زندگیم بود٬ که فقط تو مشکلات با آرامش و یقین می‌گفت: "اینجوری نمی‌مونه بابا! درست می‌شه!"