از شعر آهنگاش خوشم نمیاد. گاهی حتی دلم می‌خواد بزنم تو سرش. :/ ولی نمی‌دونم برای چی گوش می‌دم. :/

یه جوری خُله. -__- نمی‌دونم چرا یه وقتا از بعضی خُلا خوشم میاد. :/ مثل مدل خوندن سینا حجازی. :/