جدیداً به یه مرض بدی دچار شدم. اونم اینکه به محض اینکه حالم بد می‌شه می‌رم می‌گم سلام. -__-

و امیدوارم این مرض رو زودتر ترک کنم چون ترک نکردنش فاجعه است.