داشتم فکر می‌کردم اگه قرار بود خودِ واقعی‌ام باشم٬ به دور از ترسِ خیلی چیزا و خیلی آدما٬ چطوری بودم؟ چه فرقی با الانم داشتم؟

فکر می‌کنم همین‌طوری بودم. همین که هستم. فقط بااعتماد به نفس‌تر. قوی‌تر. رهاتر!