My Only Love Song 2017


می‌شه گفت خیلی لوس و الکی بود. :/ فقط دیدم چون خیلی دلم می‌خواست ورژن غیر مظلومانه و غیر معصومانه‌ی Yoo Seung-yeon رو ببینم!! ولی اگه با این موضوع یکم پیچیده‌تر و حسابی‌تر یه چیزی در حد جومونگ می‌ساختن بامزه می‌شد!!