هر سال این موقع‌ها که نتایج اولیه کنکور میاد و بچه‌ها در حال انتخاب رشته‌ان٬ یه باری روی دوشم سنگینی می‌کنه.

بار اولی که انتخاب رشته کردم و مهم‌ترین انتخاب رشته بود٬ بخاطر راهنمایی اشتباه یه نفر گند زده شد تو انتخاب رشته‌ام. یک سال از عمرم تلف شد و از نظر روحی هم کلی خسته شدم. بخاطر یه انتخاب رشته‌ی غلط.

سال بعدش که کنکور دادم دیگه خودم وارد شده بودم! تجربه‌ی تلخی داشتم که باعث شده بود انتخاب رشته کردن رو یاد بگیرم! فرصت پارسال و رتبه‌ی پارسال از دست رفته بود ولی حاصل انتخاب رشته‌ام خیلی خیلی بهتر از پارسال شد. ولی بخاطر همون یک سال هدر رفته به مشکلات عجیب و زیادی خوردم. دو سال بعد هم کنکور و انتخاب رشته رو تجربه کردم ولی خب بدون خوندن رتبه هر سال شاهکارتر از سال قبل می‌شه و باز هم نتیجه‌ای دست و پا شکسته گرفتم.

این دو تا انتخاب رشته‌ی آخر برای خودم خوب بود. برای انتخاب رشته‌ی یک دوست هم کمکش کردم. بعد‌تر برای انتخاب رشته‌ی دختردایی‌ام. و بعدتر برای انتخاب رشته‌ی خواهرم که پارسال بود. 

امسال دخترعمه‌ام انتخاب رشته داره. و من باز حس عجیبی دارم. سعی می‌کنم چیزایی که می‌دونم بهش بگم و کمکش کنم. یعنی حاضرم مفت به همه ملت مشاوره انتخاب رشته بدم هر سال! :))) بلکه روحم بابت انتخاب رشته‌ی اولم و مشاوره‌ی غلطی که بهم داده شد یکم آروم بگیره...