مگه مرض داری می‌ری می‌گی سلام که بعدش بشینی هی فکر کنی الان که گفت سلام٬ چی بگی! بعد پاک‌ هم نشه.