وااااااااااااای از شدت خوشحالی نمی‌دونم چیکار کنم! ^_^

واقعاً آرژانتین حذف شد؟ ^_^ 

وای چقدر خوشحالم من! ^_^