از امروز تصمیم جدیدی گرفتم. بازی‌ها رو می‌بینم. مثلاً دوباره سلام فوتبال. :دی ولی فقطِ فقط جام جهانی. اونم جامی که همه مدعی‌ها گند دارن می‌زنن و ایتالیا هم نیست. :/ چه جامی شود. :/