ماه رمضون امسال با سال‌های اخیر متفاوت بود. مخصوصاً افطارهاش. :)