برای مودم و گوشیم بسته سه ماهه ایرانسل گرفتم. یکی‌شو اولای ماه زمضون٬ یکی‌شو دیروز. همین چند دقیقه پیش دوباره ابرانسل به کل قطع شد. واقعاً دیگه خسته شدم...