یعنی هر جوری حساب می‌کنم می‌بینم سهم و حقم این تعداد از آدم‌های بی‌شعوری که در کل عمرم به پستم خورده نیست.