امشب افطارم با چند سال اخیر فرق کرد. بالاخره طلسم شکسته شد و دیگه تنها نبودم. سفره‌ی افطار یه حال دیگه داره...