اگه سبزی خوردن در کنار غذا تو سفره باشه٬ فقط تربچه و شاهی می‌خورم و چیزای دیگه نمی‌خورم! ولی اگه بحث نون-پنیر-سبزی باشه از همه‌ی سبزی‌ها توی لقمه‌ام می‌ذارم!!!