Charlie and the Chocolate Factory 2005


وای چقدر خوب بود اصلاً نفهمیدم کی تموم شد! :)))


+ عاشق خنده‌های ویلی ونکا شدم! ^_^ چه بامزه می‌خندید! :دی 

+ و چقدر ازون زنه بدم میاد. :/ یه چند دقیقه طول کشید تا تحمل کنم ببینم فیلمو. :/ هلنا بونهام کارتر! هنوز اون خنده‌های کریه و مزخرفش و فریاد "من سیریوس بلاک رو کشتم" اش تو مغزمه.‌ :( حتی آلیس در سرزمین عجایب رو که می‌دیدم یه حس بدی داشتم به اون کله گنده که بعداً فهمیدم همین بازیگره است. :||||