سومین باره اسنپ گرفتیم و این بار هم کلی مثل بار اول راننده مسیر رو بلد نبود و اعتقادی به اون برنامه‌هه که مسیر رو بهشون نشون می‌ده هم نداشت! بار اول که برد دور دنیا چرخوندمون آخر سر هم چون بلد نبود و به حرف راهنماهه گوش نمی‌داد یه جا تو یه کوچه‌ی باریک که ماشین پارک بود و نمی‌شد رد بشی پیادمون کرد و اندازه دو تا کوچه پیاده رفتیم! بار دومم که مبدا رو اشتباه شنیده بود و نقشه هم که انگار کشکه! :/ رفته بود یه جای دیگه و زنگ زده بود و دوباره برگشت اومد جای ما و کلـــــــی در باد و باران الاف شدیم! امروزی هم اصلاً اعصاب نداشت و گفت خودتون مسیر رو بگید. کلاً که برای من مزیتی نداشته در کل. :/