گفت یه عکس تکی از خودت که دوست داری بده. از ظهر تا حالا داشتم می‌گشتم دنبال یه عکس از خودم که دوست داشته باشم! هی رفتم سال قبل و قبل و قبل تا بالاخره یه عکس پیدا کردم. مال روز تولد 22 سالگی‌ام.