27 تا ستاره! دارم فکر می‌کنم یعنی اینا بالاخره خاموش می‌شه؟! فقط بین تموم شدنِ این سریال تا شروع کردنِ سریال بعدی وبلاگ می‌خونم! اونم زود خسته می‌شم!

می‌دونم اون روزی که از سریال دیدن خسته بشم هم دور نیست. ولی فعلاً می‌شه باهاش زمان رو گذروند.