من جای دختره هر وقت اینا رو می‌بینم تا مرز سکته پیش می‌رم! :( چقدر پولدارا ترسناکن واقعاً!!