موقعیت بدیه. وقتی سعی می‌کنم خودمو بذارم تو همچین شرایطی.

اینکه مادرت یه عوضی باشه(حالا قاتل دزد کلاه‌بردار یا هرچی) ولی عاشق تو باشه و با عشق بزرگت کرده باشه.

تو یه همچین شرایطی چیکار می‌شه کرد؟؟؟ عاشق کسی باشی که عاشقانه کنارت بوده؟ یا ازش بگذری بخاطر آسیبی که به بقیه می‌رسونه و در واقع هیولایی که هست؟

چقدر شرایط سختیه. اصلاً نمی‌تونم هضمش کنم.