وقتی خودم نمی‌تونم خودمو دوست داشته باشم٬ خودم نمی‌تونم خودمو باور داشته باشم٬ نمی‌تونم خودمو قوی فرض کنم٬ نمی‌تونم اعتماد به نفس داشته باشم٬ پس نمی‌تونم از بقیه ناراحت باشم. دلم می‌خواد یه چیزایی رو یه وقتا. ولی می‌دونم دور بودن بهتره.

+ چون دارم می‌خونم هی پست می‌ذارم. هی لابلای پست‌های بقیه حس‌هایی میاد سراغم که دلم می‌خواد بنویسم‌شون.