سکوت خوبیه. کلی خوندم و ستاره‌ها داره می‌رسه به 30. ولی حتی با وجود چیزایی که رو دسکتاپ مونده برای دیدن٬ به شدت دلم می‌خواد برم سراغ سریال‌هام. :/ ولی مقاومت می‌کنم و ازین سکوت استفاده. برم باز ستاره‌ها رو خاموش کنم.