دلم می‌خواد برم یه سیاره‌ای زندگی کنم که صدای پایتخت رو نشنوم!!!!
گندشو در آوردن دیگه یعنی. 
تماااااااااااااام عیدم با صدای پایتخت گذشت. شب با صداش خوابیدم٬ صبح با صداش بیدار شدم٬ ظهر با صداش ناهار خوردم٬ عصر با صداش گذشت و شب با صداش شام خوردم!
بابا جمع کنید این 30 تا شبکه رو تو رو قرآن! مردم ایران جنبه ندارن! تا گند یه چیزی رو در نیارن ول نمی‌کنن. تا شونصد بار یه چیزو نبینن ول نمی‌کنن. 
بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه خسسسسسسسته شدمممممممممم