تو دوره زمونه‌ای هستیم که فقط با پرسیدن یک سوال می‌شه از یه نفر متنفر شد!