دارم فکر می‌کنم با اون همه پولی که این مردم‌آزارها خرج کردن برای آزار و اذیت مردم٬ چه کارایی می‌شد کرد.

متنفرم از زندگی کردن تو کشوری که آدماش ادعای مسلمونی دارن ولی هنوز که هنوزه حق‌الناس براشون معنی‌ای نداره!!!!