مشکل این نیست که شبیه بقیه نیستم. مشکل اینه که حتی نمی‌خوام تلاش کنم شبیه بقیه باشم.